X

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến!

Xây dựng phần mềm Quản lý Văn bản cho Tổng công ty Phát điện 3

Ngày 07/6/2019 vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ HiNET Việt Nam đã triển khai xây dựng Phần mềm Quản lý công văn và luồng công việc cho Tổng Công ty Phát điện 3.

Phần mềm giúp tin học hóa công tác quản lý văn bản, quản lý hồ sơ công việc trong đơn vị, thống nhất và tin học hoá các quy trình hoạt động tác nghiệp, các hình thức tiếp nhận, lưu trữ, phổ cập, trao đổi, tìm kiếm, xử lý thông tin, giải quyết công, giúp xây dựng hệ thống các kho văn bản điện tử…

Các chức năng chính của phần mềm đó là:

  • Quản lý văn bản đến
  • Quản lý văn bản đi
  • Quản lý văn bản nội bộ
  • Báo cáo, thống kê văn bản đến, đi, nội bộ theo nhiều tiêu chí
  • Quản lý công việc
  • Quản lý hồ sơ công việc
  • Quản lý kết luận giao ban tuần
  • Tích hợp chữ ký số, gửi mail, SMS
  • …..

Một số màn hình chức năng:


Quản lý văn bản đến


Thêm mới văn bản đi

Kiều Hoài

Tin bài liên quan:

Xây dựng HT quản lý văn bản và điều hành cho BV Đa Khoa Ninh Bình

HiNET ký hợp đồng xây dựng phần mềm QL Văn bản điều hành với DOJI

DOJI nghiệm thu phần mềm quản lý văn bản điều hành

Triển khai phần mềm Quản lý văn bản cho tỉnh ủy Quảng Trị