Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng

Phần mềm Quản lý Công tác thi đua khen thưởng cho phép các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tin học hóa công tác điều hành công tác thi đua, khen thưởng tại cơ quan.

Phần mềm Trợ giúp các hoạt động nghiệp vụ thi đua, khen thưởng, gồm:
 • Công tác thi đua:
  • Tổ chức phong trào thi đua (phát động, đăng ký thi đua, tổ chức thực hiện).
  • Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát.
  • Tổng hợp, đánh giá kết quả phong trào thi đua (tổng kết, chấm điểm, bình xét thi đua).
 • Công tác khen thưởng:
  • Hồ sơ xét thưởng (báo cáo tổng kết thi đua, điểm thi đua, đề nghị khen thưởng)
  • Báo cáo thành tích khen thưởng.
Tính năng nổi bật
 • Quản lý quyết định khen thưởng và chi tiết đến đối tượng được khen thưởng; theo dõi quá trình khen thưởng của cá nhân, tập thể để làm cơ sở xét duyệt khen thưởng ở mức cao hơn;
 • Tuân thủ hoàn toàn theo Luật Thi đua - Khen thưởng và các quy định pháp luật liên quan;
 • Phần mềm cho phép cấu hình động các điều kiện xét duyệt và các form, biểu mẫu yêu cầu để hoàn thiện hồ sơ xét duyệt đối với từng danh hiệu;
 • Giúp chiết xuất báo cáo nhanh gọn, giảm bớt gánh nặng trong quá trình lưu trữ và tham vấn tài liệu.
Khách hàng sử dụng
 • Các cơ quan quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nước
 • Các đơn vị sự nghiệp có thu

SẢN PHẨM KHÁC

Phần mềm Quản lý điều hành tác nghiệp...

​Phần mềm đáp ứng đầy đủ các quy trình nghiệp vụ, phục vụ tốt nhất công tác quản lý cán...

Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành...

Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành SmartDMS có chức năng chính là hỗ trợ việc tin học hóa...

Phần mềm Quản lý cán bộ Công chức, Viên...

Phần mềm quản lý công chức, viên chức được xây dựng phù hợp với nhu cầu hiện tại và có tính...

Phần mềm quản lý dự toán ngân sách nhà...

Phần mềm Quản lý dự toán ngân sách nhà nước cho phép Cơ quan quản lý nhà nước sử dụng để...