X

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến!

Đào tạo và phát triển nguồn lực công nghệ thông tin

HiNET cung cấp dịch vụ Đào tạo công nghệ thông tin cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nhằm hỗ trợ, nâng cao trình độ sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp và quản lý nhà nước.

Đào tạo và phát triển nguồn lực công nghệ thông tin

 • Tổ chức các khóa đào tạo về CNTT cho các tổ chức cá nhân
  • Các khóa học về lập trình máy tính, ngôn ngữ lập trình, và cơ sở dữ liệu (.NET, Java, PHP, Oracle SQL, Microsoft SQL…)
  • Đào tạo quản trị mạng máy tính, quản trị hệ thống
  • Các khóa học theo chuẩn của các hãng Microsoft, Cisco, Oracle, IBM, EC-Council (CCNA, CCNP, MCSA, MCSE, Oracle Database Administration, CEH,…)
  • Các khóa học quản trị hệ CSDL của các hãng Oracle, Micrsoft…
  • Các khóa học về bảo mật và an toàn thông tin
  • Các khóa đào tạo về quản trị dự án CNTT, phần mềm
  • Các khóa học về kỹ năng CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành dành cho lãnh đạo
  • Các khóa đào tạo theo yêu cầu dành riêng cho doanh nghiệp
 • Thiết kế chương trình đào tạo theo yêu cầu
  • Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực CNTT cho các tổ chức
  • Cung cấp nguồn nhân lực CNTT theo yêu cầu
  • Cung cấp nguồn lực CNTT được đào tạo theo yêu cầu của tổ chức (lập trình viên, quản trị hệ thống, quản trị mạng, tester, CSDL…)
  • Cung cấp chương trình huấn luyện theo lộ trình phát triển cho các cán bộ của các tổ chức, doanh nghiệp