Phần mềm quản lý tuyển dụng trực tuyến

Hệ thống Thông tin Tuyển dụng trực tuyến HrOnline cho phép doanh nghiệp tối ưu hóa công việc tuyển dụng nhân sự.

HrOnline là một hệ thống thống nhất, tập trung là địa chỉ tin cậy để doanh nghiệp dễ dàng đăng các thông tin tuyển dụng, chính sách, văn hóa … tới bạn đọc; Là cầu nối để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận ứng viên và quản lý ứng viên hiệu quả.

SẢN PHẨM KHÁC

Phần mềm Quản lý điều hành tác nghiệp...

​Phần mềm đáp ứng đầy đủ các quy trình nghiệp vụ, phục vụ tốt nhất công tác quản lý cán...

Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành...

Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành SmartDMS có chức năng chính là hỗ trợ việc tin học hóa...

Giải pháp Cổng thông tin điện tử OpenPortal

Giải pháp xây dựng Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử cho các đơn vị thuộc khối...

Giải pháp phần mềm Quản trị nội dung HiCMS

HiCMS là một hệ quản trị nội dung hiện đại cho phép người quản trị hệ thống tạo và tổ chức...