X

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến!

Xây dựng HT quản lý văn bản và điều hành cho BV Đa Khoa Ninh Bình

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành là hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc điện tử giúp cơ quan thực hiện hóa các mục tiêu xây dựng một Văn phòng điện tử không giấy tờ.

Phần mềm có các Đặc điểm nổi bật là:

 • Quản lý quy trình xử lý văn bản động
 • Biết được công việc cần xử lý, các công việc đang theo dõi
 • Bất cứ thông tin, tài liệu nào có thể tìm thấy được nhanh chóng khi cần
 • Chi phí đầu tư thấp, hiệu quả mang lại cao.
 • Kiểm soát được công việc một cách chặt chẽ: cải tiến tốc độ xử lý công việc, theo dõi và đánh giá dễ dàng công việc, chuẩn hóa được các quy trình công việc...
 • Nâng cao hiệu quả xử lý công việc (giảm thời gian xử lý, trao đổi), tăng năng suất lao động
 • Giải quyết kịp thời các bế tắc trong quy trình xử lý công việc, theo dõi được tất cả các hoạt động trong quy trình xử lý công việc, đảm bảo tính liên thông dữ liệu, giảm tối đa các rủi ro
 • Điều hành tập trung và giúp ra quyết định nhanh
 • Tiết kiệm chi phí thư tín, điện thoại, in ấn sao chép, không gian lưu trữ
 • Hướng đến một hệ thống thông tin đồng nhất
 • Thông tin được an toàn, bảo mật hơn
 • Tích hợp với máy scan, để lấy văn bản đã scan
 • Thông báo, cảnh báo nội bộ (notification)
 • Thiết lập cơ chế gửi thông báo qua email, notification
 • Tích hợp hệ thống Chat nội bộ
  • Chat cá nhân
  • Chat nhóm
  • Đính kèm hình ảnh khi chat
  • Đính kèm tệp tin khi chat
Quản lý văn bản
Phần mềm quản lý văn bản

Tin tức liên quan: