Giải pháp Dịch vụ công trực tuyến HiGate

HiGate cho phép các cơ quan, tổ chức, các đơn vị hành chính có thể triển khai đưa các thủ tục, dịch vụ, hành chính công lên mạng Internet. Đảm bảo cho phép các đơn vị có thể triển khai dịch vụ công theo 04 cấp độ từ cấp độ 1 đến cấp độ 4.

Giải pháp phần mềm Hành chính công một cửa - Dịch vụ công trực tuyến HiGate, cho phép các cơ quan, tổ chức, các đơn vị hành chính có thể triển khai đưa các thủ tục, dịch vụ, hành chính công lên mạng Internet. Đảm bảo cho phép các đơn vị có thể triển khai dịch vụ công theo 04 cấp độ từ cấp độ 1 đến cấp độ 4.
 • Mức độ 1: dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
 • Mức độ 2: dịch vụ công trực tuyến đã đáp ứng mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Mức độ 3: dịch vụ công trực tuyến mức đã đáp ứng mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Mức độ 4: dịch vụ công trực tuyến đã đáp ứng mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.   
HiGate là giải pháp rất phù hợp cho các cơ quan trực thuộc các Bộ triển khai dịch vụ công trực tuyến. Trang bị cho UBND các tỉnh, quận, huyện một giải pháp tổng thể để triển khai dịch vụ công trực tuyến hướng tới các tổ chức, cá nhân.
 • Tính năng nổi bật
  • Hệ thống được xây dựng trên nền tảng công nghệ portal, do đó có thể tích hợp vào hệ thống portal/website của đơn vị dễ dàng;
  • Phần mềm có hệ quản trị nội dung (các dịch vụ công) mạnh, mềm dẻo;
  • Cho phép quản lý tài khoản hệ thống, tài khoản người dùng;
  • Cho phép dễ dàng bổ sung, cập nhật các dịch vụ công;
  • Cho phép quản lý toàn bộ các dịch vụ công mức độ 3-4, bao gồm:
   • Đăng ký hồ sơ
   • Xử lý hồ sơ
   • Theo dõi trạng thái của hồ sơ
   • Thanh toán trực tuyến
  • Khả năng tìm kiếm mạnh;
  • Công cụ thống kê, báo cáo;
  • Khả năng bảo mật cao
 • Khách hàng sử dụng
  • Các Bộ, Tổng Cục, Cục, Vụ, Viện trực thuộc Trung ương
  • Ủy ban nhân dân các Tỉnh/thành phố; Quận/huyện; Phường/xã
  • Các Sở ban ngành trực thuộc tỉnh

SẢN PHẨM KHÁC

Phần mềm Quản lý điều hành tác nghiệp...

​Phần mềm đáp ứng đầy đủ các quy trình nghiệp vụ, phục vụ tốt nhất công tác quản lý cán...

Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành...

Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành SmartDMS có chức năng chính là hỗ trợ việc tin học hóa...

Phần mềm Quản lý cán bộ Công chức, Viên...

Phần mềm quản lý công chức, viên chức được xây dựng phù hợp với nhu cầu hiện tại và có tính...

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng

Phần mềm Quản lý Công tác thi đua khen thưởng cho phép các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện...