X

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến!

Tuyển dụng

Tuyển dụng Nhân viên Hành chính

HiNET JSC là một trong những công ty chuyên cung cấp Giải pháp công nghệ thông tin, Phần mềm cho khối: Chính phủ, Doanh nghiệp, Y tế, Giáo dục và Bất động sản ở Việt Nam. Hiện này công ty đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên Hành chính

Tuyển dụng Nhân viên Tester

HiNET JSC là một trong những công ty chuyên cung cấp Giải pháp công nghệ thông tin, Phần mềm cho khối: Chính phủ, Doanh nghiệp, Y tế, Giáo dục và Bất động sản ở Việt Nam. Hiện này công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên Tester

Tuyển dụng 05 Nhân viên Lập trình.NET

HiNET JSC là một trong những công ty chuyên cung cấp Giải pháp công nghệ thông tin, Phần mềm cho khối: Chính phủ, Doanh nghiệp, Y tế, Giáo dục và Bất động sản ở Việt Nam. Hiện này công ty đang có nhu cầu tuyển dụng Lập trình viên
Lập trình viên .NET

Tuyển dụng Lập trình viên .NET

HiNET JSC là một trong những công ty chuyên cung cấp Giải pháp công nghệ thông tin, Phần mềm cho khối: Chính phủ, Doanh nghiệp, Y tế, Giáo dục và Bất động sản ở Việt Nam. Hiện này công ty đang có nhu cầu tuyển dụng Lập trình viên như sau:
Tuyển thực tập Test

Tuyển thực tập Test

Tuyển dụng thực tập sinh .Net Trở về Công ty Cổ phần Công nghệ HiNET Việt Nam cần 10 thực tập sinh Test. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đem lại cơ hội phát triển và thăng tiến cao...
Tuyển dụng thực tập sinh .NET

Tuyển dụng thực tập sinh .NET

HiNET JSC là một trong những công ty chuyên cung cấp Giải pháp công nghệ thông tin, Phần mềm cho khối: Chính phủ, Doanh nghiệp, Y tế, Giáo dục và Bất động sản ở Việt Nam. Hiện này công ty đang có nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh như sau:
Tuyển dụng thực tập sinh .NET

Tuyển dụng thực tập sinh .NET

Do nhu cầu phát triển, Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET Việt Nam tuyển dụng 10 thực tập sinh .NET

Tuyển dụng 05 Lập trình viên .NET

Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng 05 nhân viên lập trình .NET
Tuyển gấp 10 thực tập sinh .NET

Tuyển gấp 10 thực tập sinh .NET

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNET Việt Nam cần tuyển gấp 10 thực tập sinh .Net.
Công ty Cổ phần Công nghệ HiNET Việt Nam cần tuyển 03 thực tập sinh Tester

Tuyển dụng thực tập Tester

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNET Việt Nam cần tuyển 03 thực tập sinh Tester