TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh phần mềm

27-02-2018

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam cần tuyển nhân viên kinh doanh phần mềm tại Hà Nội. Thu nhập hấp dẫn, môi trường làm việc năng động - chuyên nghiệp, văn hóa đặc sắc...

Tuyển dụng nhân viên thực tập kinh doanh

27-02-2018

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam cần tuyển nhân viên thực tập kinh doanh. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đem lại cơ hội phát triển và thăng tiến cao...

Tuyển dụng thực tập sinh .Net

27-02-2018

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam cần tuyển 03 thực tập sinh lập trình .Net

Tuyển dụng Thực tập Java

27-02-2018

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam cần tuyển 03 nhân viên thực tập. Yêu cầu cụ thể như sau:

Tuyển dụng thực tập sinh .Net tháng 9/2017

01-09-2017

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam cần tuyển 05 thực tập sinh lập trình .Net

Tuyển dụng Thực tập .Net Tháng 5/2017

17-05-2017

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam cần tuyển 05 nhân viên thực tập. Yêu cầu cụ thể như sau:

Tuyển dụng Thực tập Java Tháng 5/2017

17-05-2017

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam cần tuyển 05 nhân viên thực tập. Yêu cầu cụ thể như sau:

Tuyển dụng lập trình viên Java

21-02-2017

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Hinet Việt Nam cần tuyển 05 lâp trình viên Java

Tuyển dụng nhân viên Lập trình .Net tháng 2/2017

07-02-2017

Công ty Cổ Phần Công nghệ Hinet Việt Nam cần tuyển 03 nhân viên Lập trình .Net

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

07-02-2017

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Hinet Việt Nam cần tuyển 03 nhân viên kinh doanh phần mềm

Tuyển dụng kinh doanh phần mềm

11-01-2017

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam cần tuyển 02 nhân viên kinh doanh phần mềm doanh nghiệp.

Tuyển dụng lập trình viên .Net tháng 8 - 2016

16-08-2016

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam cần tuyển 03 lập trình viên .Net. Yêu cầu cụ thể như sau: