Phần mềm quản lý kinh doanh bất động sản OpenRee

Phần mềm quản lý kinh doanh bất động sản OpenRee

Phần mềm quản lý Sàn giao dịch bất động sản được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh bất động sản một cách hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, thuận tiện trong việc tra cứu tìm kiếm thông tin bất động sản cho các Sàn giao dịch bất động sản

SẢN PHẨM KHÁC

Phần mềm Quản lý Văn bản và Điều hành...

Quản lý Văn bản và Điều hành Công việc cho Doanh nghiệp eBizOffice

Phần mềm Quản lý Bất động sản OpenLand

Phần mềm Quản lý Bất động sản OpenLand là giải pháp phần mềm quản lý về bất động sản khép...

Cổng thông tin điện tử bất động sản...

Cổng thông tin điện tử bất động sản LandPortal