Hệ thống quản lý Chỉ số, Báo cáo động ERM

Hệ thống được xây dựng bám sát các quy trình nghiệp vụ, phục vụ tốt nhất công tác quản lý, phân tích thông tin.

Hệ thống quản lý chỉ số, báo cáo động ERM là một công cụ cho phép thu thập, kiểm tra, phân tích và biểu diễn dữ liệu thống kê cho các họat động quản lý thông tin báo cáo tổng hợp, là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc phân tích, ra quyết định trong các họat động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Hệ thống được xây dựng bám sát các quy trình nghiệp vụ, phục vụ tốt nhất công tác quản lý, phân tích thông tin.

Cung cấp một công cụ hữu hiệu cho phép các Cơ quan quản lý nhà nước ứng dụng lưu trữ, quản lý, đánh giá toàn diện về thông tin các chỉ số mà cơ quan quản lý (như chỉ số ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước; Chỉ số thông tin Y tế; Chỉ số thống kê tài chính; …) nhằm:
 • Giảm:
  • Số lần khảo sát
  • Thời gian thu nhận thông tin
 • Tăng:
  • Độ chính xác thông tin
  • Thông tin thu nhận được từ các thông tin cơ bản
  • Giá trị của thông tin
Tính năng nổi bật
 • Giải pháp tổng thể cho phép cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp quản lý thông tin báo cáo tổng thể phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp;
 • Hệ thống phần mềm có cơ chế sẵn sàng đáp ứng khi được triển khai quy mô rộng, nhiều phân cấp;
 • Cho phép quản lý, thiết kế biểu mẫu thu thập dữ liệu hoàn toàn động, cơ chế phân quyền linh động;
 • Cho phép quản lý, tự định nghĩa báo cáo đầu ra hoàn toàn động, hỗ trợ công thức, tính toán động trong việc định nghĩa các chỉ số báo cáo;
 • Hỗ trợ nhiều loại báo cáo đầu ra: bảng biểu, biểu đồ, bản đồ. Người dùng có thể tự định nghĩa thông tin xuất ra báo cáo, hình thức hiển thị;
 • Hỗ trợ nhiều định dạng báo cáo: pdf, word, excel, định dạng ảnh;
 • Cho phép chia sẻ/ trao đổi dữ liệu với các hệ thống khác theo các tiêu chuẩn phổ biến.
Khách hàng sử dụng
 • Các Bộ, Tổng Cục, Cục, Vụ, Viện trực thuộc Trung ương
 • Ủy ban nhân dân các Tỉnh/thành phố;
 • Các Sở ban ngành trực thuộc tỉnh
 • Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp sử dụng vốn ngân sách nhà nước
 • Các tổ chức y tế, tổ chức thống kê, tài nguyên & môi trường
 • Các tổ chức Ngân hàng, tài chính, chứng khoán

SẢN PHẨM KHÁC

Phần mềm Quản lý điều hành tác nghiệp...

​Phần mềm đáp ứng đầy đủ các quy trình nghiệp vụ, phục vụ tốt nhất công tác quản lý cán...

Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành...

Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành SmartDMS có chức năng chính là hỗ trợ việc tin học hóa...

Phần mềm Quản lý cán bộ Công chức, Viên...

Phần mềm quản lý công chức, viên chức được xây dựng phù hợp với nhu cầu hiện tại và có tính...

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng

Phần mềm Quản lý Công tác thi đua khen thưởng cho phép các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện...