X

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến!

Triển khai phần mềm Quản lý văn bản cho tỉnh ủy Quảng Trị

Xác định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan quản lý là “chìa khóa” để xây dựng chính quyền điện tử, tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị đã thực hiện việc xây dựng phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo điều hành.

Tháng 8/2018 vừa qua, Công ty cổ phần Công nghệ HiNET Việt Nam đã triển khai xây dụng phần mềm quản lý văn bản cho tỉnh ủy Quảng Trị. Phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo điều hành giúp cơ quan có thể quản lý, điều hành được các hoạt động nội bộ tại cơ quan. Phần mềm hỗ trợ các tính năng như:

  • Quản lý văn bản đi
  • Quản lý văn bản đến
  • Quản lý hồ sơ cán bộ
  • Quản lý phòng họp
  • Quản lý lịch công tác
  • Quản lý thư mục lưu trữ
  • Quản lý xe, đăng ký xe, lái xe
  • Kết xuất các báo cáo thống kế
  • ……

Các báo cáo thống kê

Biểu đồ báo cáo thống kê văn bản

Chức năng phần mềm văn bản quảng trị

Các chức năng chính của phần mềm

Tin bài liên quan: