X

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến!

Hệ thống Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT và phát triển CPĐT

Đầu năm 2019, HiNET đã phối hợp với Cục Tin học hóa -Bộ Thông tin Truyền thông Triển khai Hệ thống báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển Chính phủ điện tử.

Hệ thống được xây dựng giúp các cơ quan kê khai số liệu đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm và phát triển Chính phủ điện (CPĐT) tử hàng quý của các cơ quan. Hệ thống giúp các cơ quan báo cáo số liệu ứng dụng CNTT hàng năm và báo cáo CPĐT hàng quý; Tra cứu và sử dụng số liệu báo cáo của cơ quan mình so với các cơ quan khác, đặc biệt là giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT của cơ quan mình.

Dưới đây là một số màn hình của hệ thống:


Danh sách đợt đánh giá

 

Thông tin chi tiết đợt đánh giá


Báo cáo thống kê

Kiều Hoài

 

Tin bài liên quan:

Xây dựng HT quản lý văn bản và điều hành cho BV Đa Khoa Ninh Bình

HiNET ký hợp đồng xây dựng phần mềm QL Văn bản điều hành với DOJI

DOJI nghiệm thu phần mềm quản lý văn bản điều hành

Triển khai phần mềm Quản lý văn bản cho tỉnh ủy Quảng Trị