X

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến!

Triển khai trục tích hợp với công nghệ nền tảng OpenESB

Mô hình kiến trúc hướng dịch vụ SOA (Service Oriented Architecture) có thể nói là mô hình phù hợp nhất để phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam

SOA cung cấp một cách tiếp cận linh hoạt, giúp các hệ thống có thể mở rộng được, cấu tạo lại được để sử dụng lại và mở rộng các khả năng hiện có đồng thời xây dựng các ứng dụng mới. Các dịch vụ thông báo công khai các khả năng cũng cấp và tiêu thụ thông qua khai báo các giao diện mà chúng triển khai thực hiện hoặc mong chờ các dịch vụ khác sẽ triển khai thực hiện.
Trong kiến trúc SOA thế hệ mới, trục tích hợp ESB (Enterprise Service Bus) là một mẫu kiến trúc để hỗ trợ công nghệ ảo hóa và quản lý các tương tác dịch vụ giữa các bên tham gia giao tiếp.
Thông qua trục tích hợp, thay vì tương tác trực tiếp, các bên tham gia vào một tương tác dịch vụ sẽ giao tiếp thông qua một kênh (bus); kênh này cung cấp các đặc tính công nghệ ảo hóa và quản lí để triển khai thực hiện và mở rộng định nghĩa cốt lõi của SOA. Trong số các phần mềm nền tảng, OpenESB có thể coi là một trong những lựa chọn phù hợp nhất trong phát triển chính phủ điện tử trên nền trục tích hợp. OpenESB được biết đến không chỉ bởi vì nó mang nhiều tính năng ưu việt, khả năng tích hợp nền tảng mã nguồn mở mà OpenESB còn được biết đến bởi sự tương thích chuẩn tích hợp rộng rãi.
OpenESB là trục tích hợp được phát triển và chia sẻ bởi Sun Microsystems, sau đó được cộng đồng mã nguồn mở cùng phát triển và ngày càng hoàn thiện, do đó,  triển khai trục tích hợp với nền tảng OpenESB đem lại những ưu việt lớn về khả năng tích hợp cũng như tùy biến. Bài viết này giới thiệu một cách tổng quát các thành phần chính của OpenESB, cũng như triển khai một ứng dụng hỗn hợp, đồng thời tích hợp chúng vào OpenESB.
OpenESB là nền tảng tích hợp chia sẻ áp dụng các tiêu chuẩn công nghệ phổ biến như: JBI (Java Business Ingtegration), XML, WSDL, BPEL… giúp cho việc kết nối các hệ thống cũ và phát triển hệ thống mới dựa trên nền tảng tích hợp trở nên đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả và tối ưu trong thời gian dài.
Kiến trúc nền tảng tích hợp và chia sẻ nguồn mở được kết nối bao gồm các thành phần:

  • Các thư viện chia sẻ - Shared Libraries
  • Các thành phần liên kết và các máy dịch vụ - Binding components and Service Engines
  • Các dịch vụ được tích hợp - Service Assemblies
Các thư viện chia sẻ - Shared Libraries