X

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến!

Triển khai đào tạo sử dụng phần mềm QL BĐS OpenLand cho VSIP Bắc Ninh

Ngày 03 tháng 07 năm 2018, HiNET đã có buổi hướng dẫn đào tạo sử dụng phần mềm quản lý BĐS Openland cho VSIP Bắc Ninh.

Tham gia buổi làm việc có đại diện các phòng ban của VSIP và đại diện bộ phận kỹ thuật của HiNET. Tại đây, các cán bộ, nhân viên của VSIP đã được chuyên viên của HiNET giới thiệu phần mềm quản lý BĐS OpenLand. Đồng thời, cũng được hướng dẫn thao tác sử dụng phần mềm. Trong buổi đào tạo, các cán bộ, nhân viên và chuyên viên triển khai cũng đã trao đổi sôi nổi, các vướng mắc đã được giải đáp tận tình, cụ thể. Qua buổi đào tạo, các cán bộ, nhân viên đã nắm bắt được chương trình và vận hành thành thạo.

Chuyên viên HiNET giới thiệu sản phẩm

Đào tạo phần mềm

Hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm

Phần mềm quản lý BĐS Openland được xây dựng với các chức năng chính như: Quản lý dự án, quản lý sản phẩm, quản lý các đợt mở bán, các chính sách bán hàng, quản lý các biểu mẫu hợp động, lập các loại hợp đồng, xuất ra các file báo cáo…

màn hình trang chủ

Màn hình Dashboard

Tin tức liên quan: