X

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến!

Triển khai đào tạo phần mềm Quản lý đạo tạo cho VNCSKTE và TTCĐT

Vừa qua HiNET đã có buổi hướng dẫn đào tạo sử dụng phần mềm quản lý Đào tạ tại Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em (VNCSKTE) và Trung tâm Chỉ đạo tuyến (TTCĐT).

Tham gia buổi đào tạo có các cán bộ, nhân viên của VNCSKTE và TTCĐT. Tại đây, các cán bộ, nhân viên đã được chuyên viên của HiNET giới thiệu về phần mềm quản lý Đào tạo. Đồng thời, cũng được hướng dẫn thao tác sử dụng phần mềm trên máy tính. Trong buổi đào tạo, các cán bộ, nhân viên và chuyên viên triển khai cũng đã trao đổi sôi nổi, các vướng mắc đã được giải đáp tận tình, cụ thể. Qua buổi đào tạo, các cán bộ, nhân viên đã nắm bắt được phần mềm và vận hành thành thạo.

Phần mềm quản lý Đào tạo được xây dựng với các chức năng chính như: Quản lý kế hoạch đào tạo, Quản lý mở lớp, quản lý lớp học, quản lý giảng viện, học viên, quản lý cấp chứng chỉ, báo cáo thống kê…

Một số màn hình chức năng:


Màn hình tìm kiếm


Màn hình Danh sách kế hoạch


Màn hình hiển thị Tin tức

Kiều Hoài