X

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến!

HiNET triển khai thành công dự án CSDL công thương tỉnh Bắc Giang

Tháng 7/2018, tỉnh Bắc Giang đã nghiệm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu ngành công thương.

Cơ sở dữ liệu ngành Công thương tỉnh Bắc Giang được xây dựng với mục đích cung cấp số liệu thống kê chuyên ngành về công nghiệp, thương mại để phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Công Thương; phục vụ công tác nghiên cứu hoạch định xây dựng chính sách đầu tư, phát triển về công nghiệp thương mại của tỉnh và công tác học tập, nghiên cứu của các đối tượng dùng tin; cung cấp thông tin kinh tế công nghiệp và thương mại cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước; phục vụ các hoạt động hợp tác đầu tư và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại của Tỉnh.

Theo đó, phần mềm đáp ứng đầy đủ các chức năng yêu cầu và giải quyết được những vấn đề khó khăn trong việc quản lý thông tin, dữ liệu công thương của Tỉnh Bắc Giang.

Ngoài các chức năng quản lý dữ liệu cơ bản, điểm nổi bật của phần mềm là  chức năng sinh báo cáo tự động. Người dùng chỉ việc nhập file excel, nhập số cột, số dòng muốn hiển thị ra báo cáo. Việc tạo báo cáo trở nên dễ dàng và chính xác hơn bao giờ hết.

HiNET triển khai thành công dự án CSDL công thương tỉnh Bắc Giang

Chức năng sinh báo cáo tự động