X

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam

Online Support!

liên hệ công ty hinethotline hinet

OneGate one-stop system

OneGate one-stop system

Tính năng nổi bật

  • Hệ thống được xây dựng trên nền tảng công nghệ MVC.Net, với kiến trúc hướng dịch vụ SOA, do đó có thể tích hợp vào hệ thống portal/website của đơn vị dễ dàn
  • Sử dụng kỹ thuật xây dựng form web động bằng biểu mẫu word. Có thể dễ dàng tạo hàng nghìn dịch vụ chỉ trong chốc lát. Điều này sẽ giảm thời gian và chi phí để cập nhật một dịch vụ công thông thường thành một dịch vụ công trực tuyến, chỉ cần đầu tư một lần không cần phải tốn chi phí bảo trì và phát triển các dịch vụ nhỏ lẻ.
  • Hỗ trợ thống kê báo cáo chi tiết giúp quá trình theo dõi bộ máy dịch vụ công được chính xác minh bạch, giảm thời gian và công sức. Thống kê chi tiết đến phạm vi từng dịch vụ từng cơ quan thực hiện.
  • Hồ sơ của người dân luôn được theo dõi, khi có tác động đến hồ sơ sẽ được thông báo đến người dân thông qua các kênh thông tin như Email và sms. Theo dõi được trạng thái của hồ sơ giúp người làm hồ sơ biết được thông tin về vị trí hồ sơ đang được xử lý. Thời gian hoàn thành, thời gian hẹn trả hồ sơ.
  • Giữa người làm hồ sơ và cán bộ xử lý hồ sơ có sự tương tác trực tiếp không thông qua các khâu phức tạp. Trường hợp hồ sơ thiếu hay sai thông tin cán bộ xử lý sẽ gửi thông báo, người làm hồ sơ có thể ngay lập tức nhận được thông tin và bổ xung hồ sơ chuyển lại để tiếp tục xử lý. Điều này sẽ tránh được tình trạng quan liêu nhũng nhiễu, thời gian xử lý dịch vụ giảm đến tối đa, giúp cung cấp dịch vụ nhanh nhất tốt nhất.
  • Cán bộ xử lý hồ sơ dịch vụ công sẽ sử dụng hệ thống tổ một cửa. Không cần phải phân loại và chuyển đến các cơ quan xử lý nữa. Hệ thống tổ một cửa sẽ tự động phân loại và chuyển trực tiếp hồ sơ online đến từng phòng ban của các cơ quan. Giúp giảm chi phí nhanh lực trong việc phân phối hồ sơ dịch vụ. Tránh tình trạng thất thoát lạc mất hồ sơ của người dân.
  • Quy trình xử lý hồ sơ trực tuyến nhanh gọn với hệ thống tổ một cửa với luồng xử lý động dễ dàng thay đổi với các cải cách thay đổi quy trình của nhà nước. Giúp giảm chi phí đầu tư cũng như linh động trong quá trình sử dụng.

Khách hàng sử dụng

  • Các Bộ, Tổng Cục, Cục, Vụ, Viện trực thuộc Trung ương
  • Ủy ban nhân dân các Tỉnh/thành phố; Quận/huyện; Phường/xã
  • Các Sở ban ngành trực thuộc tỉnh

Other products

Enterprise database management systems

Through the software system, the management mechanism of the province always has full and accurate data on the enterprises in the province so that they can have the supportive effect by issuing the mechanism. , policies and solutions for enterprise develo

File management system - eFile

Enables organizations to create a centralized, unified document management environment that makes it easy for users to perform tasks related to the life cycle of a document.

Staff Management System - OpenStaff

The main purpose of Staff Management System is to reduce the manual operation required to maintain all the records of Employees