X

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến!

Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên hành chính nhân sự

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNET Việt Nam cần tuyển nhân viên hành chính nhân sự tại Hà Nội. Thu nhập hấp dẫn, môi trường làm việc năng động - chuyên nghiệp, văn hóa công ty đặc sắc..

Tuyển dụng Nhân viên Văn phòng

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNET Việt Nam cần tuyển nhân viên văn phòng tại Hà Nội. Thu nhập hấp dẫn, môi trường làm việc năng động - chuyên nghiệp, văn hóa công ty đặc sắc...
TUYỂN DỤNG THỰC TẬP LẬP TRÌNH

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP LẬP TRÌNH

HiNET JSC là một trong những công ty chuyên cung cấp Giải pháp công nghệ thông tin, Phần mềm cho khối: Chính phủ, Doanh nghiệp, Y tế, Giáo dục và Bất động sản ở Việt Nam. Hiện này công ty đang có nhu cầu tuyển dụng Thực tập Lập trình
Tuyển thực tập Test

Tuyển thực tập Test

Tuyển dụng thực tập sinh .Net Trở về Công ty Cổ phần Công nghệ HiNET Việt Nam cần 10 thực tập sinh Test. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đem lại cơ hội phát triển và thăng tiến cao...

Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh phần mềm

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNET Việt Nam cần tuyển nhân viên kinh doanh phần mềm tại Hà Nội. Thu nhập hấp dẫn, môi trường làm việc năng động - chuyên nghiệp, văn hóa công ty đặc sắc...

Lập trình viên .Net, .Netcore

HiNET JSC là một trong những công ty chuyên cung cấp Giải pháp công nghệ thông tin, Phần mềm cho khối: Chính phủ, Doanh nghiệp, Y tế, Giáo dục và Bất động sản ở Việt Nam. Hiện này công ty đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên Lập trình .Net, .Netcore

Tuyển dụng Lập trình viên.NET

HiNET JSC là một trong những công ty chuyên cung cấp Giải pháp công nghệ thông tin, Phần mềm cho khối: Chính phủ, Doanh nghiệp, Y tế, Giáo dục và Bất động sản ở Việt Nam.

Tuyển dụng Lập trình viên. Net

HiNET JSC là một trong những công ty chuyên cung cấp Giải pháp công nghệ thông tin, Phần mềm cho khối: Chính phủ, Doanh nghiệp, Y tế, Giáo dục và Bất động sản ở Việt Nam. Với đội ngũ cán bộ, nhân viên trẻ trung, tài năng, trong đó có nhiều thạc sỹ, cử nhâ

Tuyển dụng Lập trình viên.Netcore

HiNET JSC là một trong những công ty chuyên cung cấp Giải pháp công nghệ thông tin, Phần mềm cho khối: Chính phủ, Doanh nghiệp, Y tế, Giáo dục và Bất động sản ở Việt Nam. Hiện này công ty đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên Lập trình

Tuyển dụng Lập trình viên

HiNET JSC là một trong những công ty chuyên cung cấp Giải pháp công nghệ thông tin, Phần mềm cho khối: Chính phủ, Doanh nghiệp, Y tế, Giáo dục và Bất động sản ở Việt Nam. Hiện này công ty đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên Lập trình