TIN TỨC / Tin công nghệ

Triển khai trục tích hợp với công nghệ nền tảng OpenESB

Mô hình kiến trúc hướng dịch vụ SOA (Service Oriented Architecture) có thể nói là mô hình phù hợp nhất để phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam

SOA cung cấp một cách tiếp cận linh hoạt, giúp các hệ thống có thể mở rộng được, cấu tạo lại được để sử dụng lại và mở rộng các khả năng hiện có đồng thời xây dựng các ứng dụng mới. Các dịch vụ thông báo công khai các khả năng cũng cấp và tiêu thụ thông qua khai báo các giao diện mà chúng triển khai thực hiện hoặc mong chờ các dịch vụ khác sẽ triển khai thực hiện.
Trong kiến trúc SOA thế hệ mới, trục tích hợp ESB (Enterprise Service Bus) là một mẫu kiến trúc để hỗ trợ công nghệ ảo hóa và quản lý các tương tác dịch vụ giữa các bên tham gia giao tiếp.
Thông qua trục tích hợp, thay vì tương tác trực tiếp, các bên tham gia vào một tương tác dịch vụ sẽ giao tiếp thông qua một kênh (bus); kênh này cung cấp các đặc tính công nghệ ảo hóa và quản lí để triển khai thực hiện và mở rộng định nghĩa cốt lõi của SOA. Trong số các phần mềm nền tảng, OpenESB có thể coi là một trong những lựa chọn phù hợp nhất trong phát triển chính phủ điện tử trên nền trục tích hợp. OpenESB được biết đến không chỉ bởi vì nó mang nhiều tính năng ưu việt, khả năng tích hợp nền tảng mã nguồn mở mà OpenESB còn được biết đến bởi sự tương thích chuẩn tích hợp rộng rãi.
OpenESB là trục tích hợp được phát triển và chia sẻ bởi Sun Microsystems, sau đó được cộng đồng mã nguồn mở cùng phát triển và ngày càng hoàn thiện, do đó,  triển khai trục tích hợp với nền tảng OpenESB đem lại những ưu việt lớn về khả năng tích hợp cũng như tùy biến. Bài viết này giới thiệu một cách tổng quát các thành phần chính của OpenESB, cũng như triển khai một ứng dụng hỗn hợp, đồng thời tích hợp chúng vào OpenESB.
OpenESB là nền tảng tích hợp chia sẻ áp dụng các tiêu chuẩn công nghệ phổ biến như: JBI (Java Business Ingtegration), XML, WSDL, BPEL… giúp cho việc kết nối các hệ thống cũ và phát triển hệ thống mới dựa trên nền tảng tích hợp trở nên đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả và tối ưu trong thời gian dài.
Kiến trúc nền tảng tích hợp và chia sẻ nguồn mở được kết nối bao gồm các thành phần:
 • Các thư viện chia sẻ - Shared Libraries
 • Các thành phần liên kết và các máy dịch vụ - Binding components and Service Engines
 • Các dịch vụ được tích hợp - Service Assemblies
Các thư viện chia sẻ - Shared Libraries
Hình 1: Các thư viện chia sẻ
 
Các thư viện cần thiết dùng cho triển khai các thành phần trong OpenESB. Trong triển khai trục tích hợp, người quản trị có thể cài thêm các thư viện.
Binding components and Service Engines
Hình 2: Các thành phần Binding Components và Service Engine
 
Service Engine là một thành phần quan trọng làm nên giá trị cốt lõi của trục tích hợp, nó có nhiệm vụ giao tiếp với tuyến bus, gửi và nhận thông điệp từ bus. Service Engine không trực tiếp tương tác với bên ngoài, nó là bộ phận điều phối bên trong, giúp cho tương tác giữa các thành phần Binding Components với nhau. Các Service Engine cơ bản trong OpenESB:
 • BPEL SE – Engine này dùng để điều phối hiệu năng dựa trên ngôn ngữ BPEL (Business Process Execution Language). Trong đó, ngôn ngữ BPEL cho phép mô tả và xử lý luồng công việc bằng cách sử dụng trình soạn thảo đồ họa, tạo nên các BPEL Module với việc định nghĩa các cách quản lý các sự kiện và ngoại lệ, cơ chế bảo toàn dữ liệu khi có ngoại lệ xảy ra.
 • XSLT SE – Engine này giúp đưa XSLT vào trong quá trình xử lý nghiệp vụ. Ở đây XSLT có tính khả chuyển cao, cho phép chuyển đổi dữ liệu dạng XML sang một dạng dữ liệu bất kỳ.
 • POJO SE và JEE SE - Làm việc với các thành phần của Java như các lớp Java, Servlet, EJB, hỗ trợ việc chuyển đổi chúng sang các thành phần của OpenESB
Binding Components:
 Đây là lớp giao tiếp với bên ngoài. Các Binding Components hoạt động giống như một lớp giao tiếp giữa tuyến bus và các dịch vụ ngoài. Các nhà phát triển OpenESB đã xây dựng các Binding Component tương ứng với các chuẩn giao tiếp như soap, file, ftp,...Khi cài đặt OpenESB ta phải cài đặt các components này, mỗi chuẩn giao tiếp sẽ có những thư viện tương ứng với nó. Người dùng muốn triển khai các service ứng với chuẩn giao tiếp nào thì trong trục tích hợp phải cài sẵn Binding Components hỗ trợ chuẩn giao tiếp đó.
Một số thành phần Binding Components được xây dựng sẵn và  mô tả như sau: 
 • Http Binding Component: Trao đổi thông điệp thông qua giao thức HTTP
 • SOAP Binding Component: Trao đổi thông điệp SOAP thông qua HTTP
 • FTP Binding Component: Gửi và nhận thông điệp thông qua máy chủ FTP
 • File Binding Component: Trao đổi thông điệp dạng file
 • Database Binding Component: Tương tác CSDL
 • LDAP Binding Component: Truy cập vào máy chủ LDAP
 • Email Binding Component: Gửi và nhận email
Phát triển các ứng dụng SOA cho trục tích hợp
Bộ công cụ của OpenESB hỗ trợ một cách toàn diện để tạo ra các loại ứng dụng SOA (Hình 3), các ứng dụng này sau này sẽ được triển khai vào trục tích hợp với nền tảng OpenESB
Hình 3: Các loại ứng dụng SOA
 
Một trong những Module loại SOA quan trọng đó là các BPEL Module. Trục tích hợp đóng một vai trò là trung tâm của kết cấu hỗ trợ đa giao thức, trong đó, các thành phần dịch vụ kết lại thành một tương tác liền mạch, cho phép giải quyết các quy trình xử lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp cũng như trong chính phủ điện tử ở tuyến xương sống. Với bộ công cụ của OpenESB, các quy trình đó có thể được thực hiên bằng các công cụ đồ họa hoặc BPEL. Quy trình này có thể tạo ra bằng các công cụ đồ họa và được thực thi trong một máy dàn dựng qui trình.
Hình 4: Một quy trình được mô hình hóa bởi BPEL
 
Một quy trình BPEL được tạo ra có phần tử thu nhận (Receive) và phần tử trả lời (Reply). Các khối thu nhận có nhiệm vụ nhận dữ liệu đầu vào của quy trình BPEL và dùng cho việc khởi tạo các biến đầu vào, khối trả lời giúp cho việc xuất dữ liệu của quy trình BPEL khi sử dụng biến đầu ra.
Trong quá trình tạo BPEL, tệp định dạng WSDL được tạo, nó có nhiệm vụ mô tả các kiểu dữ liệu đầu vào, đầu ra và quy trình BPEL. Cũng trong quy trình này, nhiệm vụ thao tác, xử lý dữ liệu được thực hiện bởi khối gán (Assign) nằm giữa các khối Receive và Reply (Hình 4).
Hình 5: Các liên kết khác nhau tới một BPEL
 
  Hình 5 thể hiện một ứng dụng tổng hợp (Composite Application), trong đó sử dụng các BPEL được tạo ra. Trong đó có các sự ràng buộc dịch vụ được kết nối đến BPEL với các giao thức (protocol) khác nhau, trong phiên bản hiện tại, OpenESB hỗ trợ hầu hết các protocol. Việc triển khai ứng dụng này trên OpenESB đòi hỏi phải cài các Service Engine hỗ trợ các giao thức tương ứng. Ứng dụng này được triển khai (deploy) tích hợp vào OpenESB.
Hình 6: Quản trị một Composite Application trong OpenESB
 
Ứng dụng hỗn hợp được tích hợp vào OpenESB, tại đó, người quản trị có thể quản lý trạng thái của ứng dụng (Hình 6). Từ việc định nghĩa BPEL, logic của Composite Application giúp cho vận hành các quy trình nghiệp vụ, làm tiền đề cho các hệ thống khác kết nối đến và tuân theo kịch bản trong BPEL.
 
-Bộ phận HiNET R&D-
 

TIN NỔI BẬT