TIN TỨC / Tin hoạt động

Nghiệm thu Hệ thống phần mềm Đào tạo trực tuyến (E-Learning) cho Học viện An ninh Nhân dân

Ngày 22/12/2016, sau một thời gian thực hiện xây dựng và triển khai phần mềm. Phòng Phát triển Phần mềm của HiNet đã chính thức hoàn thành dự án "Xây dựng Hệ thống phần mềm Đào tạo trực tuyến cho Học viện An ninh Nhân dân" và thực hiện bàn giao cho khách hàng đưa vào sử dụng.

Giao diện minh họa: Hệ thống E-Learning Học viện An ninh Nhân dân

Hệ thống phần mềm Đào tạo trực tuyến cho Học viện An ninh Nhân dân do HiNet xây dựng đáp ứng những tiêu chuẩn, quy chuẩn khắt khe nhất về E-Learning do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Hệ thống phần mềm hướng tới 03 nhóm đối tượng sử dụng chính là: Nhóm Quản lý, Nhóm Giảng viên, Nhóm Học viên. Khi đi vào sử dụng Học viện có thêm kênh đào tạo trên mạng, cung cấp cho sinh viên thuận tiện hơn trong việc học tập và nghiên cứu khoa học. 

TIN NỔI BẬT