X

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến!

Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý Văn bản trong BV Đa khoa Ninh Bình

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNET Việt Nam phối hợp với phòng Đào tạo chỉ đạo tuyến và phòng Công nghệ thông tin của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tổ chức tập huấn sử dụng cho cán bộ, viên chức, người lao động phần mềm quản lý văn bản và điều hành

Lớp tập huấn được chia thành 4 đợt:

Đợt 1: tổ chức tập huấn cho trưởng, điều dưỡng trưởng các khoa;

Đợt 2: tập huấn cho phó khoa, điều dưỡng hành chính các khoa;

Đợt 3 và Đợt 4: tập huấn cho toàn bộ trưởng phòng và cán bộ, viên chức, người lao động khối hành chính.

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành giúp triển khai có hiệu quả việc quản lý về công việc, văn bản đến, văn bản đi, lịch công tác, đăng ký xe, lịch trực, phòng họp. hồ sơ cán bộ…

Một số hình ảnh trong các buổi đào tạo:

Kiều Hoài

Tin bài liên quan:

Xây dựng HT quản lý văn bản và điều hành cho BV Đa Khoa Ninh Bình

HiNET ký hợp đồng xây dựng phần mềm QL Văn bản điều hành với DOJI

DOJI nghiệm thu phần mềm quản lý văn bản điều hành

Triển khai phần mềm Quản lý văn bản cho tỉnh ủy Quảng Trị