X

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến!

Nâng cấp HT Thông tin CSDL Thông tin tư liệu cho TT Kỹ thuật Thông tấn

Kick-off dự án: Nâng cấp hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu thông tin tư liệu cho Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn- Thông tấn xã Việt Nam.

Ngày 01/08/2019, tại phòng Họp tầng 8, tòa nhà CT5D, Đội dự án của Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET Việt Nam đã tổ chức buổi Kick-off dự án “Nâng cấp hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu thông tin tư liệu cho Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn- Thông Tấn Xã Việt Nam.

Trong dự án này sẽ thực hiện hai công việc đó là:

1. Xây dựng hệ thống thông tin các đơn vị Trung ương và Địa phương với các chức năng như: Quản lý thông tin nhân vật, Quản lý thông tin tổ chức, lĩnh vực hoạt động, quản lý log trao đổi dữ liệu, khai thác thông tin nhân vật, tổ chức….

2. Nâng cấp hệ thống lưu trữ thông tin tư liệu.

Kiều Hoài

 

Tin bài liên quan:

Xây dựng HT quản lý văn bản và điều hành cho BV Đa Khoa Ninh Bình

HiNET ký hợp đồng xây dựng phần mềm QL Văn bản điều hành với DOJI

DOJI nghiệm thu phần mềm quản lý văn bản điều hành

Triển khai phần mềm Quản lý văn bản cho tỉnh ủy Quảng Trị