X

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến!

Bệnh viện Từ Dũ - Phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp

Triển khai thực hiện dự án: “Mua sắm phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp” của Bệnh Viện Từ Dũ.

Ngày 13 tháng 09 năm 2021, tại của Bệnh Viện Từ Dũ và Công ty Cổ phần Công nghệ HiNET Việt Nam đã ký kết hợp đồng về Xây dựng "Phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp” .

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp giúp tin học hóa công tác quản lý văn bản, quản lý hồ sơ công việc trong bệnh viện. Thống nhất và tin học hoá các quy trình hoạt động tác nghiệp, các hình thức tiếp nhận, lưu trữ, phổ cập, trao đổi, tìm kiếm, xử lý thông tin, giải quyết công việc trong bệnh viện để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác điều hành của lãnh đạo, các hoạt động tác nghiệp của cán bộ, nhân viên trong bệnh viện. Xây dựng hệ thống các kho văn bản điện tử, khắc phục một cách cơ bản tình trạng cát cứ thông tin, cung cấp thông tin về văn bản phục vụ yêu cầu của lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn một cách thuận tiện, chính xác, đầy đủ và kịp thời.

Phần mềm cũng hỗ trợ lãnh đạo, nhân viên;

  • Biết được công việc cần xử lý, các công việc đang theo dõi
  • Bất cứ thông tin, tài liệu nào có thể tìm thấy được nhanh chóng khi cần
  • Chi phí đầu tư thấp, hiệu quả mang lại cao.
  • Kiểm soát được công việc một cách chặt chẽ: cải tiến tốc độ xử lý công việc, theo dõi và đánh giá dễ dàng công việc, chuẩn hóa được các quy trình công việc...
  • Nâng cao hiệu quả xử lý công việc (giảm thời gian xử lý, trao đổi), tăng năng suất lao động
  • Giải quyết kịp thời các bế tắc trong quy trình xử lý công việc, theo dõi được tất cả các hoạt động trong quy trình xử lý công việc, đảm bảo tính liên thông dữ liệu, giảm tối đa các rủi ro
  • Điều hành tập trung và giúp ra quyết định nhanh
  • Tiết kiệm chi phí thư tín, điện thoại, in ấn sao chép, không gian lưu trữ
  • Hướng đến một hệ thống thông tin đồng nhất
  • Thông tin được an toàn, bảo mật hơn

Một số màn hình chức năng chính:


Màn hình Thống kê 


Màn hình Thêm mới văn bản

 

 

Tin bài liên quan

Chuyển đổi số trong Công tác Quản lý, Chỉ đạo tuyến tại Bệnh viện Nhi

Phần mềm quản lý Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Nhi Trung ương

HiNET khởi động triển khai dự án cho Bệnh viện Chợ Rẫy