SẢN PHẨM /

Phần mềm Quản lý Văn bản và Điều hành Công việc eBizOffice

Quản lý Văn bản và Điều hành Công việc cho Doanh nghiệp eBizOffice

Phần mềm Quản lý Bất động sản OpenLand

Phần mềm Quản lý Bất động sản OpenLand là giải pháp phần mềm quản lý về bất động sản khép kín, toàn diện dành cho các Chủ đầu tư, Sàn giao dịch bất động sản, trung tâm kinh doanh địa ốc và các công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

Phần mềm quản lý kinh doanh bất động sản OpenRee

Phần mềm quản lý kinh doanh bất động sản OpenRee

Cổng thông tin điện tử bất động sản LandPortal

Cổng thông tin điện tử bất động sản LandPortal