SẢN PHẨM /

Giải pháp Cổng thông tin điện tử OpenPortal

Giải pháp xây dựng Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử cho các đơn vị thuộc khối Chính phủ.

Giải pháp phần mềm Quản trị nội dung HiCMS

HiCMS là một hệ quản trị nội dung hiện đại cho phép người quản trị hệ thống tạo và tổ chức dữ liệu, tùy chỉnh giao diện hiển thị, tự động hóa các tác vụ điều hành và quản trị hệ thống. HiCMS được xây dựng mềm dẻo, linh hoạt cho phép xây dựng hầu hết các ứng dụng quản lý có nghiệp vụ từ đơn giản tới phức tạp mà không phải can thiệp nhiều vào mã nguồn hệ thống.

Hệ thống Đào tạo trực tuyến OpenLearning

OpenLearning được phát triển trên nền hệ thống nguồn mở, được kế thừa, tích hợp đầy đủ các tính năng của cộng đồng phát triển. Sản phẩm OpenLearning được phát triển dựa trên các yêu cầu thực tế nhằm phù hợp với môi trương phát triển giáo dục tại Việt Nam

Phần mềm Quản lý Tài sản eAMS

Phần mềm Quản lý tài sản cố định eAMS cho phép các cơ quan/đơn vị sử dụng để quản lý tài sản cố định tại cơ quan/đơn vị. eAMS cho phép quản lý được lịch sử sử dụng tài sản.

Phần mềm quản lý tuyển dụng trực tuyến

Hệ thống Thông tin Tuyển dụng trực tuyến HrOnline cho phép doanh nghiệp tối ưu hóa công việc tuyển dụng nhân sự.

Phần mềm Quản lý Văn bản và Điều hành Công việc eBizOffice

Quản lý Văn bản và Điều hành Công việc cho Doanh nghiệp eBizOffice

Phần mềm Quản lý Bất động sản OpenLand

Phần mềm Quản lý Bất động sản OpenLand là giải pháp phần mềm quản lý về bất động sản khép kín, toàn diện dành cho các Chủ đầu tư, Sàn giao dịch bất động sản, trung tâm kinh doanh địa ốc và các công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

Phần mềm quản lý kinh doanh bất động sản OpenRee

Phần mềm quản lý kinh doanh bất động sản OpenRee

Cổng thông tin điện tử bất động sản LandPortal

Cổng thông tin điện tử bất động sản LandPortal