Phần mềm quản lý dự toán ngân sách nhà nước

Phần mềm Quản lý dự toán ngân sách nhà nước cho phép Cơ quan quản lý nhà nước sử dụng để quản lý tổng thể dự toán ngân sách hàng năm tại cơ quan

Phần mềm cho phép Lãnh đạo cơ quan theo dõi tính hình ngân sách hàng năm, tra cứu thông tin nhanh về ngân sách. Cho phép xem và kết xuất các báo cáo quan trọng.

Phần mềm cho phép phòng Đầu tư, phòng Tài chính cập nhật thông tin về các dự án ngân sách nhà nước.
 
Tính năng nổi bật
  • Cho phép cán bộ tác nghiệp cập nhật thông tin về dự án, nhiệm vụ chuyên môn được giao;
  • Cho phép cập nhật thông tin kết quả đấu thầu;
  • Cập nhật bổ sung thông tin về dự toán cho các gói thầu;
  • Cập nhật bổ sung thông tin về quyết toán cho các gói thầu;
  • Quản lý thông tin về tình trạng hiện tại của dự án, nhiệm vụ chuyên môn.
Khách hàng sử dụng
  • Các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng vốn ngân sách nhà nước
  • Các đơn vị sự nghiệp có thu

SẢN PHẨM KHÁC

Phần mềm Quản lý điều hành tác nghiệp...

​Phần mềm đáp ứng đầy đủ các quy trình nghiệp vụ, phục vụ tốt nhất công tác quản lý cán...

Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành...

Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành SmartDMS có chức năng chính là hỗ trợ việc tin học hóa...

Phần mềm Quản lý cán bộ Công chức, Viên...

Phần mềm quản lý công chức, viên chức được xây dựng phù hợp với nhu cầu hiện tại và có tính...

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng

Phần mềm Quản lý Công tác thi đua khen thưởng cho phép các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện...