X

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến!

liên hệ công ty hinethotline hinet

Sản phẩm / Chính phủ

Xây dựng các ứng dụng, phần mềm theo yêu cầu

Xây dựng các ứng dụng, phần mềm theo yêu cầu

Việc xây dựng các ứng dụng, phần mềm theo đặc thù chuyên ngành sẽ mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi thế cạnh tranh và tăng hiệu suất sinh lời.
Hệ thống một cửa OneGate

Hệ thống một cửa điện tử OneGate

Giải pháp dịch vụ hành chính công trực tuyến cho phép các cơ quan, tổ chức, các đơn vị hành chính có thể triển khai đưa các thủ tục, dịch vụ, hành chính công lên mạng Internet.
Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành

Xây dựng Cơ sở dữ liệu ngành

Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành
Giải pháp Sàn giao dịch việc làm trực tuyến cấp tỉnh

Giải pháp Sàn giao dịch việc làm trực tuyến cấp tỉnh

Giải pháp sàn giao dịch việc làm trực tuyến cấp tỉnh là cầu nối giữa người sử dụng lao động và người lao động, kết nối người tìm việc vào công việc phù hợp, góp phần làm giảm giảm tỉ lệ thất nghiệp, giúp người lao động có việc làm và thu nhập ổn định.
Xây dựng các Cơ sở dữ liệu ngành

Xây dựng các Cơ sở dữ liệu ngành

Xây dựng các Cơ sở dữ liệu ngành