Giải pháp xây dựng Hệ thống CSDL

HiNet có nhiều kinh nghiệm tham gia xây dựng và phát triển các phần mềm quản lý, ứng dụng có tính chất đặc thù trong các cơ quan nhà nước.

  • HiNet có nhiều kinh nghiệm tham gia xây dựng và phát triển các phần mềm quản lý, ứng dụng có tính chất đặc thù trong các cơ quan nhà nước.
  • Tư vấn, tham gia phát triển các giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu ngành cũng là thế mạnh của HiNet.
  • Sản phẩm của HiNet được khách hàng đánh giá cao về tính hiệu quả cũng như thuận tiện trong quá trình sử dụng.
  • Một số Hệ thống CSDL Quốc gia/ngành HiNet đã tham gia triển khai:
    • Hệ thống phần mềm CSDL Quốc gia về ngành Y tế 
    • Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Kiểm lâm
    • Hệ thống quản lý Giám sát An toàn Thực phẩm Online

NỔI BẬT