Giải pháp Cổng thông tin điện tử OpenPortal

Giải pháp xây dựng Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử cho các đơn vị thuộc khối Chính phủ.

OpenPortal là giải pháp cổng thông tin điện tử (portal) được xây dựng đặc biệt dành cho các Bộ, Sở ban ngành, UBND các tỉnh, Ngân hàng, tổ chức tài chính, các tổng công ty có nhu cầu trang bị và phát triển một hệ thống thông tin điện tử trên môi trường web nhằm cung cấp thông tin, thực hiện các dịch vụ trực tuyến, sử dụng Internet như một công cụ thiết yếu trong các hoạt động, cung cấp thông tin, giao tiếp, quản lý và điều hành tác nghiệp.

OpenPortal là nền tảng để xây dựng mới các dịch vụ trực tuyến hoặc từng bước tích hợp portal. Tất cả các hoạt động dịch vụ của đơn vị sử dụng đều phải thông qua portal như: Các dịch vụ trực tuyến qua mạng, giao tiếp với người sử dụng, giao tiếp với doanh nghiệp, giao tiếp với các cơ quan, tổ chức khác.
 

Tính năng nổi bật
 • Môi trường web-base: Phần mềm khi xây dựng phải hoạt động trên môi trường Internet (web-base), cho phép nhiều người dùng cùng truy cập và sử dụng cùng một lúc;
 • Phần mềm nền khả mở: Phần lõi của phần mềm được xây dựng dựa trên nền tảng mở. Việc cài đặt các module, dịch vụ bổ sung đơn giản và không ảnh hưởng gì đến các thành phần khác cũng như những dữ liệu đã có từ trước, có khả năng mở rộng trong tương lai;
 • Độc lập môi trường vận hành: Hệ thống chạy được trên nhiều hệ điều hành như Windows, UNIX và Linux;
 • Đa website: OpenPortal cho phép xây dựng nhiều trang thông tin khác nhau trên cùng một nền tảng tạo nên một cổng thông tin thống nhất;
 • Đa ngôn ngữ, đa giao diện: Cho phép xây dựng nhiều ngôn ngữ khác nhau;
 • Đa nền tảng: Tự động hiển thị, tùy biến giao diện cho phù hợp với các thiết bị khác nhau như PC, Laptop, Ipad, Mobile,...;
 • Hỗ trợ người khuyết tật: Hệ thống tuân theo chuẩn WCAG cho phép người khuyết tật có thể sử dụng;
 • CMS mạnh: Có một hệ thống quản trị nội dung CMS mạnh, mềm dẻo cho phép quản trị‎ nội dung với số lượng dữ liệu lớn;
 • Chuẩn chia sẻ, tích hợp: Tuân thủ các chuẩn công nghiệp: TCP/IP, HTTP, FTP, SSL, LDAP, XML, SOAP, WSDL;
 • Cơ chế phân tải và chịu lỗi (load balancing and fail-over): Hệ thống có khả năng phục vụ số lượng không hạn chế các kết nối đồng thời (cho cả những người dùng khai thác thông tin, cập nhật và quản trị thông tin) với tốc độ đảm bảo;
 • Nhật ký, lưu vết: Phải có khả năng lưu lại nhật ký hệ thống (system log), ghi nhận lại ai truy cập vào hệ thống vào lúc nào để ban quản trị có thể kiểm soát và quản trị tốt trong các tình huống nếu có  xảy ra sự cố;
 • Kiểm soát hệ thống: Cho phép người quản trị kiểm soát hoàn toàn hệ thống như khoá thông tin cục bộ, cấm truy cập khi có sự cố, v.v...;
 • Công cụ tìm kiếm mạnh (Search engine): Cho phép tìm kiếm toàn văn, tìm kiếm cơ bản, tìm kiếm nâng cao, có thể sử dụng một số toán tử logic để tìm kiếm, cơ chế tìm kiếm và khả năng đánh chỉ mục giống google. Hỗ trợ cơ chế live search;
 • Khả năng tích hợp: Cho phép tích hợp với các dịch vụ trực tuyến như các hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, dịch vụ công, danh bạ, media, ...
 • Thống kê: Có khả năng tích hợp với công cụ phân tích, thống kê các giao dịch của phần mềm (như lượng người truy cập vào phần mềm, thống kê số hồ sơ được cập nhật theo tuần, tháng, quý, năm);
Khách hàng sử dụng
 • Các Bộ, Tổng Cục, Cục, Vụ, Viện trực thuộc Trung ương
 • Ủy ban nhân dân các Tỉnh/thành phố; Quận/huyện; Phường/xã
 • Các Sở ban ngành trực thuộc Tỉnh/thành phố
 • Các trường đại học/cao đẳng, các viện nghiên cứu
 • Các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị hành chính, sự nghiệp sử dụng vốn ngân sách nhà nước
 • Khối Ngân hàng, Chứng khoán
 • Các Tập đoàn, Tổng công ty

SẢN PHẨM KHÁC

Phần mềm Quản lý điều hành tác nghiệp...

​Phần mềm đáp ứng đầy đủ các quy trình nghiệp vụ, phục vụ tốt nhất công tác quản lý cán...

Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành...

Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành SmartDMS có chức năng chính là hỗ trợ việc tin học hóa...

Phần mềm Quản lý cán bộ Công chức, Viên...

Phần mềm quản lý công chức, viên chức được xây dựng phù hợp với nhu cầu hiện tại và có tính...

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng

Phần mềm Quản lý Công tác thi đua khen thưởng cho phép các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện...