X

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam

Online Support!

liên hệ công ty hinethotline hinet

IOT solutions for the field of fire prevention and warning

IOT solutions for the field of fire prevention, warning of natural disasters, environment.

IOT solutions for the field of fire prevention and warning

Other products

Content management system - HiCMS

HiCMS là một hệ quản trị nội dung hiện đại cho phép người quản trị hệ thống tạo và tổ chức dữ liệu, tùy chỉnh giao diện hiển thị, tự động hóa các tác vụ điều hành và quản trị hệ thống.

Drafting legal documents management system

Support to the development and management of legal normative documents has been developed for the following general objectives: • Establishing a system of support for the management and management of legal normative documents.

OneGate one-stop system

OneGate one-stop system