X

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam

Online Support!

liên hệ công ty hinethotline hinet

EGovPortal portal solution

EGovPortal portal solution

EGovPortal portal solution

Other products

Estimation budget state management system

The State Budget Management Software allows state management agencies to use the overall management of annual budget estimates at the agency.

Emulation and Reward Management system

The system allows the agencies management of state that executes the computerization of the administration of emulation and commendation at the agency.

Content management system - HiCMS

HiCMS là một hệ quản trị nội dung hiện đại cho phép người quản trị hệ thống tạo và tổ chức dữ liệu, tùy chỉnh giao diện hiển thị, tự động hóa các tác vụ điều hành và quản trị hệ thống.