X

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam

Online Support!

liên hệ công ty hinethotline hinet

EGovPortal portal solution

EGovPortal portal solution

EGovPortal portal solution

Other products

Content management system - HiCMS

HiCMS là một hệ quản trị nội dung hiện đại cho phép người quản trị hệ thống tạo và tổ chức dữ liệu, tùy chỉnh giao diện hiển thị, tự động hóa các tác vụ điều hành và quản trị hệ thống.

Assets management system

The eAMS Fixed Asset Management software allows agencies / units to use to manage fixed assets at the agency / unit. eAMS allows management of asset usage history.

Staff Management System - OpenStaff

The main purpose of Staff Management System is to reduce the manual operation required to maintain all the records of Employees