Cổng thông tin điện tử bất động sản LandPortal

Cổng thông tin điện tử bất động sản LandPortal

Giải pháp Cổng Thông tin điện tử dành cho Lĩnh vực Bất động sản LandPortal được xây dựng với mục đích cung cấp cho Doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực bất động sản một giải pháp để cung cấp một Cổng thông tin bất động sản chính thức trên Internet hoặc một sàn giao dịch bất động sản trực tuyến cho doanh nghiệp.

LandPortal cho phép người có nhu cầu giao dịch bất động sản dễ dàng tiếp cận và thực hiện giao dịch nhanh và trực quan nhất.

 

SẢN PHẨM KHÁC

Phần mềm Quản lý Văn bản và Điều hành...

Quản lý Văn bản và Điều hành Công việc cho Doanh nghiệp eBizOffice

Phần mềm Quản lý Bất động sản OpenLand

Phần mềm Quản lý Bất động sản OpenLand là giải pháp phần mềm quản lý về bất động sản khép...

Phần mềm quản lý kinh doanh bất động sản...

Phần mềm quản lý kinh doanh bất động sản OpenRee